Preview Mode Links will not work in preview mode

Hundmatspodden


May 18, 2021

Välkommen att lyssna på en podcast som handlar om hur man förebygger sjukdom hos hundar; vad sjukdom egentligen är; vad sjukdom beror på och hur stor betydelse kosten har för hälsan.

Relaterade artiklar och länktips

Relaterade bloggartiklar

- http://hundapoteket.se/man-far-inte-va-dum-for-da-far-man-ata-hjarnfoder/

- http://hundapoteket.se/den-moderna-hundens-bytesdjur/

Rodney Habib’s TedX-Talk: Why don’t dogs live forever?

- https://www.youtube.com/watch?v=1sE96vd8W40

Om forskningsfusk

Disclaimer: Även om jag rekommenderar dessa publiceringar så innebär det inte att jag instämmer i allt som respektive författare uttrycker. Mitt syfte med rekommendationerna är det att belysa faktumet att det fuskas inom vetenskapen.

Länkar

- http://www.forskningsfusk-rattsskandal.se/

- http://justitiemord.se/ladda_ner_forskningsfusk.htm

Böcker

- Research Abuse - How the Food and Drug Industries Pull the Wool over Your Eyes – Ralf Sandberg – finns bl.a. på Bokus

- Forskningsfusket bara fortsätter : macchiariniskandalen & Karolinska institutet : de ekonomiska och politiska drivkrafterna – finns bl.a. på Bokus.

Om toxemi

J.H Tilden M.D – Toxemia explained

- http://naturbalans.se/terraintheory/Toxemia%20Explained.pdf

Om kvävedioxiden som försvann och räddade liv

- https://www.nyteknik.se/energi/dramatiskt-minskade-utslapp-i-kina-efter-coronavirusets-utbrott-6989194

- https://www.di.se/hallbart-naringsliv/viruseffekt-i-europa-syns-fran-rymden/

- https://miljo-utveckling.se/forskare-battre-luft-kan-radda-fler-liv-an-vad-coronaviruset-tar/