Preview Mode Links will not work in preview mode

Hundmatspodden


Feb 2, 2022

Bästa hundvänner!

I det här avsnittet pratar jag om hunger och fodermängder; om övergången mellan torrfoder och riktig mat och jag tar också kort upp den nya fodertrenden: Insektsfoder.

www.minhundvillhariktigmat.se